Yüksek Tansiyon/Hipertansiyon

Yüksek Tansiyon/Hipertansiyon

Kalp ve damar hastalığı olan Yüksek Tansiyon tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de hızla artış göstermektedir. Kalp hastalığı, inme ve ölüm riskini artırır ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Atardamarlardaki kan basıncının 140/90 mmHg üzerinde olması “hipertansiyon” olarak değerlendirilir. Kan basıncındaki küçük artışların dahi kişinin hayatı üzerinde olumsuz etkileri vardır.  Hipertansiyon sıklığı toplumda %40, erkeklerde %39, kadınlarda %41 olarak görülmektedir.

Hipertansiyonun herhangi bir nedeni tespit edilememişse bu çeşit hipertansiyona “Esansiyel hipertansiyon” denir.

Yüksek tansiyon belirtileri

Kan basıncı değerleri tehlikeli derecede yüksek seviyelere ulaşsa bile,  hipertansiyonu olan çoğu insan hiçbir belirti veya semptom göstermeyebilir. Bu nedenle hipertansiyon “sessiz katil” olarak da adlandırılır.

Hipertansiyonlu bazı hastalarda baş, boyun, ense ağrısı, baş dönmesi, göz kararması,  halsizlik, yorgunluk,  göğüs ağrısı, çarpıntı,  nefes darlığı veya burun kanaması olabilir. Ancak yüksek tansiyon hastalarında görülen bu belirti ve semptomlar ciddi veya yaşamı tehdit eden bir aşamaya ulaşana kadar spesifik değildir.

Hipertansiyon ve yaş

Hipertansiyon görülme sıklığı yaşla birlikte artış gösterir. 50-59 yaş grubundaki kadınların % 50’den fazlasında, erkeklerin ise %50’den azında hipertansiyon gözlenir. Altmış yaşından sonra ise her üç kişinin yaklaşık ikisinde hipertansiyon görülmektedir.

50 yaşından genç hastalarda küçük kan basıncı yüksekliği görülürken, daha ileri yaşlarda damarların sertleşmeleri sonucu büyük kan basıncı daha yüksek seyreder. Büyük kan basıncındaki yüksekliklerin daha tehlikeli olduğu klinik çalışmalarla gösterilmiştir.

Tansiyonu ne düşürür?

Hipertansiyonun nedenleri nelerdir?

 • Kan damarlarındaki doğuştan anomaliler
 • Kronik böbrek hastalıkları
 • Tıkayıcı idrar yolu hastalıkları
 • Böbrek damar tıkanıklıkları
 • Böbrek üstü bezinin tümörleri
 • İlaçlara bağlı olarak ortaya çıkan hipertansiyon
 • Vücutta aşırı steroid hormon üretimi
 • Doğum kontrol hapları, dekonjestanlar, ağrı kesiciler ve bazı ilaçlar
 • Tıkayıcı uyku apnesi
 • Tiroid veya paratiroid bezinde görülen hastalıklar
 • Ailelerde genetik eğilim.

Hipertansiyon neden önemli

Hipertansiyon; beyin damar tıkanıklıklarına veya beyin kanamasına bağlı ortaya çıkan felçler, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, demans ve genç yaşta görülebilen ölümlere neden olabilir. Hipertansiyonun tedavisi tüm bu korkulan risklerden kişiyi koruyabilir.

Hipertansiyon ile beraber kalp damar hastalığı riskini arttıran faktörler

 • Stres
 • Yaş ve cinsiyet (erkeklerde 55, kadınlarda 65 yaşını aşmış olmak)
 • Sigara kan basıncını artırır ve kalp dokularına zarar verir.
 • Yüksek kolesterol değerleri (Total kolesterolün 240mg/dl, LDL kolesterolün 160mg/dl’den fazla olması
 • Düşük HDL kolesterol varlığı (<35mg/dl)
 • Hipertrigliseridemi (>200mg/dl)
 • Koroner kalp hastalığı (KKH)
 • Şeker hastalığı varlığı
 • Ailede kalp damar hastalığı varlığı
 • Azalmış glukoz toleransı
 • Sedanter yaşam tarzı, azalmış fizik aktivite
 • Artmış tuz tüketimi
 • Yetersiz potasyum alımı, vücudumuzda sodyum birikimine neden olmaktadır.
 • Aşırı kilo ya da obez olmak, bel çevresinin sınır değerin üstünde olması,
 • D vitamin düzey düşüklüğü yüksek tansiyona yol açabilir.

https://www.facebook.com/v4.0/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfe19570ea662b4%26domain%3Dwww.naturalklinik.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.naturalklinik.com%252Ff1090d91d5839a8%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdryunuskeseryilmaz%2Fvideos%2F261258758116983%2F&locale=en_US&sdk=joey&width=640

HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Kalp ve damar hastalıklarının çok çeşitli türleri olmasına rağmen, kötü sonuçlarından korunmak için kalp hastalıkları mutlaka tedavi edilmelidir. Kişinin önlenebilir risk faktörlerini düzeltilmesinin yanı sıra uygulanacak etkili ve doğru tedaviler ile hipertansiyonu kontrol altına almak mümkündür.

Büyük tansiyonu 140 mmHg’nın, küçük tansiyonu 90 mmHg’nın altına ve hasta rahatsızlık hissetmediği takdirde daha düşük değerlere düşürülmelidir. Şeker hastalarında, inme, miyokard infarktüsü, böbrek hastalığı gibi yüksek risk taşıyan hastalarda kan basıncı 130/80 mmHg’nın altına düşürülmelidir. İdeal tansiyon sınırları 120/80 mmHg olarak belirlenmiştir.

Hipertansiyon hastalığının tedavisinde hastalara yaşam tarzı ile ilgili değişiklikler önerilmektedir. Değiştirilebilir faktörlerin başında elbette beslenme gelmektedir. Hastaların yediklerini kontrol altına alması ve fazla kiloları olan hastaların bu kilolarını vermesi gerekecektir. Yüksek tansiyon hastalarının yaşam tarzında uygulanması gereken değişiklikler.

Hipertansiyondan Korunmak için neler yapılmalı?

 • Sağlıklı beslenme ve ideal vücut ağırlığımızın korunması,
 • Tuz tüketimimizi mümkün mertebe azaltılması,
 • Meyve- sebze tüketiminin arttırılması,
 • Doymuş ve total yağ tüketiminin azaltılması,
 • Stresle başa çıkmak da yüksek tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olur.
 • Düzenli fiziksel aktivite, haftada 4 kez en az yarım saat egzersiz yapılmalı.
 • Sigara ve tütün içilmesi bırakılmalı.

Fazla olan her 10 kilonun verilmesi ile yüksek tansiyon 5-20 mm cıva düşmektedir. Kişi sağlıklı olduğu kiloyu bilip o kiloda kalmalıdır. Bununla ilgili olarak, vücut kitle endeksi değerlendirilmelidir.

Vücut kitle indeksi, ağırlığınızı boyunuzun karesine böldüğünüzde (kg/m²) çıkan sonuç, fazla kilolu ya da obez olup olmadığınızı gösterir. 18.5 – 24, 9 kg/m² arasında olanlar normal kilolu olarak değerlendirilir.

Düzenli spor yapmak, hareket etmek yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürmektedir.

Yaşam biçiminizde yapacağınız tüm bu değişikliklere rağmen kan basıncınız hala yüksek ise hipertansiyon tedavisini almanız gerekecektir. Tedavisi sekteye uğrayan yüksek tansiyon, ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir.

Farmakolojik tedavide diüretikler, genellikle yüksek tansiyon için ilk tedavi seçeneği olarak tercih edilmektedir. Ancak diyabetli hastalarda diüretikler bazen kan şekeri seviyelerini etkilediğinden, diüretik yerine bir ACE inhibitörü reçete edilebilir. Kan basıncınız çok yüksek ise, iki veya daha fazla antihipertansif ilacın birlikte kullanımı gerekebilir.

Hipertansiyon tedavisinde mevcut farmakokimyasal yöntemlerle halen istenilen başarının yakalandığı söylenemez. İlaç tedavisi alanların ancak yarısında kan basınçları istenen tedavi seviyelerine indirilebilmektedir

Hipertansiyon hastalarının yaklaşık olarak yarısının ilaçla tedaviye yanıt vermemesi, antihipertansif ilaç kullanımı bireyselleştirilmekte ve hipertansiyonda alternatif ilaç grupları geliştirilmektedir. Farmakokimyasal tıp tedavilerinin yanısıra, hipertansiyon tedavisinde tamamlayıcı ve integratif tıp tedavileri uygulanabilmektedir. Fitoterapi, Homeopati, Ozon tedavisi ve Akupunktur tedavi yöntemleri ile hipertansiyon tedavisinde, konunun uzmanı tarafından yapılan tedavi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Antihipertansif tedavide istenilen hedefe ulaşıldığından emin olmak için düzenli olarak tansiyonun takibi gereklidir.