VARİSİN DERECELERİ

VARİSİN DERECELERİ

Varis hastalığını “Kozmetik ve hastalık” olmak üzere iki ayrı şekilde derecelendirebiliriz.

Kozmetik varisler fiziki olarak bireye rahatsızlık vermez. Kozmetik varisler, erkeklere oranla bayanlarda çok daha sık yaşanır.

Semptomatik varis hastalığı ise, fiziki olarak bireyin günlük hayattan verim almasını engeller. varisin kalınlığını, yayılım gösterdiği alanı dikkate almak gerekir. Varis hastalığını; hafif, orta, ileri, çok ileri olarak derecelendirmek mümkündür.

Tedaviyi reddettiğiniz aşamalar sonrasında varis hastalığınız ilerler. Son aşamada kalın varis olarak karşınıza çıkarak rahatsızlanmanıza sebep olur. İleri düzeyde oluşan görünümler bireyi oldukça korkutabilir. Damarlarda çatlama meydana gelir, yaralar oluşur. Bu tip yaralara “varis ülseri” adını vermekteyiz. Oksijen tekniğiyle  varis ülserlerinin tedavisi mümkündür.

Varis Dereceleri

  1. Büyük varisler: Çapları 5-14 mm arasında değişen cilt üzerinden net bir şekilde çıplak gözle görülen pakeler ve damar genişlemeleridir.
  2. Orta boy (Retiküler) varisler: Deriden hafif çıkıntı yapan, renkleri koyu yeşil olabilen, çapları 2-5 mm arasında değişen varislerdir.
  3. Kılcal (Telenjektazi) varisler: Çapları 1-2mm den küçük olan varislerdir.